Skoči na glavno vsebino

Organi šole

Svet zavoda OŠ Tišina

Svet javnega vrtca oziroma šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.

Svet zavoda je bil na novo konstituiran dne, 14. 10. 2021, in deluje v zapisani sestavi. Predsednica sveta zavoda je Manuela Filipič.

Predstavniki ustanovitelja so:

Doris Debelak, Laura Kovač in Stela Šnurer.

Predstavniki delavcev so:

Manuela Filipič, Gašper Gomboc, Suzana Lainšček, Izidor Zadravec, Zinka Zadravec

Predstavniki staršev so:

Matej Jeneš, Patricija Kosednar in Maja Edšit Lenarčič.

Zapisniki sej

Ravnatelj

Janko Durič

Pomočnik ravnatelja

Hema Hanc

Strokovni organi v javni šoli so

  • učiteljski zbor,
  • programski učiteljski zbor,
  • oddelčni učiteljski zbor,
  • razrednik in
  • strokovni aktivi.

Pripomočki za slabovidne