Skoči na glavno vsebino

Jedilnik za mesec

MAJ

Cenik

1. – 5. razred

Malica 0,90 EUR
Kosilo 2,65 EUR

6. – 9. razred

Malica 0,90 EUR
Kosilo 2,95 EUR

Urnik prehrane

Dopoldanska malica  1. – 5. razred 9.35 – 9.55
Dopoldanska malica 9.35 – 9.55
Kosilo 12.20 – 12.40

Urnik kosil 2022/2023

Šola mora po Zakonu o osnovni šoli organizirati vsaj en obrok dnevno. Na šoli je organizirana malica za vse učence. Kosilo imajo učenci v času podaljšanega bivanja oz. času kosila (kosilo je organizirano v več terminih). V šoli se pripravljajo tudi malice in kosila za vrtec. Trudimo se, da se učenci navajajo na zdravo prehrano in da bi imeli v prehrani več mlečnih izdelkov.

Cena malice je določena dnevno po mesecih, prav tako kosila. Vsako daljšo odsotnost (bolezen) je potrebno takoj javiti v tajništvo šole, da se kosilo in malica odjavita. Odsotnost javite tudi razredniku. Starši lahko račun za prehrano poravnajo preko položnic, ki jih je potrebno nekaj časa hraniti zaradi kontrole plačila. Vaša dolžnost pa je tudi, da vse stroške, ki nastajajo s prehrano vašega otroka, pravočasno poravnate, saj smo v primeru zamujanja s plačili prisiljeni ustrezno ukrepati. Dolžnikom, ki nimajo poravnanih obveznosti iz preteklih obdobij, žal ne bomo zagotavljali kosila. Staršem, ki obveznosti do šole vestno poravnate, se za dobro sodelovanje najlepše zahvaljujemo.

Prijava odjava prehrane

Prijave in odjave obrokov so možne do 8. ure na dan odsotnosti na telefonsko številko tajništva šole (02) 539 16 10 ali na elektronski naslov tajnistvo@os-tisina.si.

Za odjavo od šolske prehrane potrebujemo naslednje podatke:

● ime in priimek starša,
● kontaktni podatek starša (e-mail),
● ime in priimek učenca/učenke,
● razred,
● datum odjave prehrane,
● odjavljam malico/odjavljam kosilo/odjavljam popoldansko malico,
● vzrok odjave prehrane.

Medicinsko indicirane diete in obrazci

Za čim bolj kvalitetno prehrano učenca z dieto, vas prosimo, da nam do začetka šolskega leta dostavite zdravniško potrdilo z vsemi potrebnimi prehranskimi navodili. Potrdilo je potrebno dostaviti vsako šolsko leto.

Če se potreba po dietni prehrani pojavi med šolskim letom, se dietna prehrana odobri po prejemu zdravniškega potrdila s prehranskimi napotki.

Zdravniško potrdilo je potrebno tudi v primeru opustitve diete ali sprememb pri prehrani.

Obvestilo medicinsko indicirane diete

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da v kolikor vaš otrok v šoli potrebuje dietno prehrano, da morate v šolo prinesti zdravniško potrdilo o dieti (razen tisti starši, ki ste nam že v preteklih šolskih letih prinesli trajno zdravniško potrdilo o dietni prehrani).

Dietno prehrano učencem zagotavljamo izključno na podlagi zdravniškega potrdila, ki je v skladu z Priporočili za medicinsko indiscirane diete.

Povzetek priporočil:

Vzgojno-izobraževalni zavodi niso dolžni zagotavljati medicinsko neutemeljenih diet, kot so npr. diete na podlagi priporočil alternativnih zdravilcev (bioresonanca, homeopatija itn.), določanja specifičnih IgG, verskih in drugih osebnih prepričanj staršev (vegetarijanska, veganska dieta) ter diet, kot npr. »dieta brez konzervansov« in podobno. Medicinsko indicirana dieta mora biti opredeljena v skladu s katalogom diet, kot ga opredeljujeta Pediatrična klinika UKC Ljubljana in Klinika za pediatrijo UKC Maribor.

Medicinsko indicirano dieto za otroka predpiše specialist pediater, usmerjen v področje na sekundarni ali terciarni ravni, v skladu z veljavno medicinsko doktrino. Pri enostavnih stanjih (npr. laktozna intoleranca) lahko dieto predpiše tudi izbrani zdravnik na primarni ravni (ki naj bi bil specialist pediater ali specialist šolske medicine). Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka (poenoten obrazec za potrebe vzgojno-izobraževalnih zavodov) izda specialist pediater z dodatnim znanjem iz ustreznega področja ali izbrani zdravnik (ki naj bi bil specialist pediater ali specialist šolske medicine) na podlagi izvida specialista pediatra, usmerjenega v področje, če je to potrebno. Izbrani zdravnik na podlagi anamneze in klinične slike izda začasno potrdilo o dieti, ki velja največ 6 mesecev oz. do pregleda pri specialistu pediatru z dodatnimi znanji iz ustreznega področja na sekundarni ali terciarni ravni.

Potrdilo lahko velja:

  • trajno (npr. pri boleznih, kot je celiakija) – potrdila ni treba obnavljati,
  • začasno (npr. pri alergiji na kravje mleko ali jajce) – potrdilo je treba obnavljati vsaj enkrat letno,
  • do pregleda pri specialistu z dodatnimi znanji iz ustreznega področja – potrdilo velja največ 6 mesecev.

 

Če medicinsko indicirana dieta ni več potrebna, specialist pediater ali specialist šolske medicine izda obrazec “Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka”.

Vodstvo šole

Pripomočki za slabovidne