Skoči na glavno vsebino

Uporabne povezave

Rezervacija računalniške učilnice (samo za učitelje)

AAI prijava – urejanje AAI računa za prijavo v spletne učilnice…

Arnes – Akademsko raziskovalno omrežje

Arnes pošta – spletna pošta

Spletne učilnice OŠ Tišina

Oblak365 – prijava za Microsoft Office in prenos nameščevalnika za Microsoft Office 365

Eduroam – brezžična povezava v izobraževalnih ustanovah. Navodila za povezavo.

Eduroam nameščevalnik – prenos datoteke za namestitev Eduroam-a na prenosni računalnik. Datoteko je potrebno prenesti, ko imamo spletno povezavo ter izbrati pravo institucijo: Osnovna šola Tišina.

Get Eduroam (za prenosne naprave) – velja enako kot zgoraj, le da si lahko pomagamo s vklopom podatkov.

SrednjeŠole.si – portal za osnovnošolce pred vpisom v srednjo šolo. Na portalu smo predstavili 146 srednjih šol500 poklicev in 115 smeri! Posneli smo tudi že veliko število virtualnih sprehodov po šolah, s pomočjo katerih si lahko bodoči dijaki lažje predstavljajo šolsko okolje: https://srednjesole.aktualno.si/virtualni-sprehodi/

Vpis v srednjo šolo

UČIMte

UČIMse

iUčbeniki

eUčbeniki

Kolesar SIO – za prijavo uporabite AAI prijavo!!!

PONS – slovar, definicije, prevodi

FRAN – slovarji inštituta Frana Ramouša (SSKJ, Slovenski pravopis, Slovar frazemov …)

DUDEN – Nemški jezikovni slovar

Interaktivne-vaje

Obvladam računalništvo

Yandex prevajalnik – prevede sliko

Pripomočki za slabovidne