Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti (7. – 9. razred)

Obvezni izbirni predmeti so del učenčevega tedenskega urnika in jih je učenec dolžan obiskovati vso šolsko leto. Njegovo znanje pri teh predmetih se preverja ter ocenjuje z ocenami od 1 do 5.

Vsak obvezni izbirni predmet ima učenec eno šolsko uro tedensko, izjema je tuji jezik, ki je na urniku dve uri tedensko. Pri obveznih izbirnih predmetih, kjer so vsebine zasnovane na praktičnem delu, se pouk lahko izvaja tudi v strnjeni obliki (dve ali tri šolske ure skupaj).

Učenec lahko na začetku šolskega leta menja obvezni izbirni predmet, če meni, da se ni pravilno odločil. Lahko se vključi le v tiste skupine, kjer je še prostor in so časovno usklajene z njegovim urnikom.

Obvezni izbirni predmeti so združeni v dva sklopa:

  • družboslovno–humanistični sklop,
  • naravoslovno–tehnični sklop.

Neobvezni izbirni predmeti

Pripomočki za slabovidne