Skoči na glavno vsebino

Mesec oktober je mesec požarne varnosti. V tem času se izvajajo različne aktivnosti, namenjene požarni varnosti. V ta namen smo na OŠ Tišina skupaj s prostovoljnim gasilskim društvom Tišina 27. oktobra 2022 izvedli vajo evakuacije.

Z vajo evakuacije smo preizkusili kakšna je organizacijska in tehnična pripravljenost za varno in hitro evakuacijo iz objekta in tudi praktično usposobiti zaposlene, kako ukrepati v primeru požara in kako čim hitreje in varneje zapustiti objekt. Zato vsaj enkrat letno izvedemo evakuacijsko vajo, ki je lahko napovedana ali pa tudi nenapovedana. Letos smo vajo evakuacije izvedli nenapovedano. V njej so sodelovali učenci in zaposleni.

Spremljali smo čas evakuacije, poznavanje evakuacijskih poti in izhodov, odgovornosti in naloge zaposlenih pri evakuaciji ter varnost pri evakuaciji.

Učenci in zaposleni smo uspešno in hitro zapustili zgradbo po predvidenih evakuacijskih poteh.

Zapis pripravila Antonija Roškar

(Visited 6 times, 1 visits today)
Pripomočki za slabovidne