Aktualna obvestila

Govorilne ure in roditeljski sestanki

GOVORILNE URE so praviloma vsak prvi torek v mesecu ob 16.30, in sicer:

7. september 2021  |  5. oktober 2021 |  9. november 2021 |  7. december 2021 |  4. januar 2022 |  1. februar 2022 |  10. marec 2022 |  5. april 2022 |  3. maj 2022 |  7. junij 2022

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE ima vsak učitelj enkrat tedensko v dopoldanskem času. Starši se obvezno predhodno najavite. Po potrebi so govorilne ure namenjene tudi učencem.

RODITELJSKI SESTANKI bodo v šolskem letu 2021/2022 razredni, z vnaprej določenimi vsebinami:

1. roditeljski sestanek: 7. 9. 2021

Predstavitev letnega delovnega programa in vzgojno-izobraževalnega procesa v šolskem letu 2021/2022.

2. skupni roditeljski sestanek: 9. 3. 2022

Ob sprostitvi NIJZ ukrepov bo predavanje za starše Vzgoja otroka in mladostnika v današnjem času, ki ga bo izvedla predavateljica Damjana Šmid.

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se oblikuje svet staršev. Sestavljajo ga predstavniki staršev, izvoljeni na oddelčnih roditeljskih sestankih. Naloge sveta staršev opredeljuje 66. člen ZOFVI.

Nasveti staršem

Šolski sklad

Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo:

  • trije predstavniki šole: Monika Meričnjak, Tadeja Recek, Suzana Lainšček,
  • štirje predstavniki staršev: Sebastijan Gider, Aleksandra Karoli, Nataša Klement in Zdenka Verban Buzeti.

Predsednica upravnega odbora šolskega sklada: Zdenka Verban Buzeti.

Upravni odbor ima mandat štiri leta (od 2018 – do 8. maja 2022).

Osnovna šola Tišina

Za vsa vprašanja in ostale informacije smo vam vedno na voljo.

Tišina 4b, 9251 Tišina
(02) 539 16 10
(02) 539 16 11

Zadnje obvestilo

Koncert zborov in orkestrov Glasbene šole Murska Sobota

Glasbena šola Murska Sobota vabi na koncert. Več preberite s klikom tukaj – Vabilo koncert orkestrov in zborov 2022  

Zadnji dogodek

Zborovski BUM

Kot je bilo v zadnjem času že velikokrat povedano, je bil čas zadnjih dveh let zelo neprijazen do zborovskega petja. Kljub temu, da smo letošnje šolsko leto končno preživeli v šoli, pa smo pri petju morali upoštevati mnoge omejitve. Zaradi danih razmer tudi v tem šolskem letu ni bila organizirana in izvedena območna revija otroških […]