Prehrana

Šola mora po Zakonu o osnovni šoli organizirati vsaj en obrok dnevno. Na šoli je organizirana malica za vse učence. Kosilo imajo učenci v času podaljšanega bivanja oz. času kosila (kosilo je organizirano v več terminih). V šoli se pripravljajo tudi malice in kosila za vrtec. Trudimo se, da se učenci navajajo na zdravo prehrano in da bi imeli v prehrani več mlečnih izdelkov.

Cena malice je določena dnevno po mesecih, prav tako kosila. Vsako daljšo odsotnost (bolezen) je potrebno takoj javiti v tajništvo šole, da se kosilo in malica odjavita. Odsotnost javite tudi razredniku. Starši lahko račun za prehrano poravnajo preko položnic, ki jih je potrebno nekaj časa hraniti zaradi kontrole plačila. Vaša dolžnost pa je tudi, da vse stroške, ki nastajajo s prehrano vašega otroka, pravočasno poravnate, saj smo v primeru zamujanja s plačili prisiljeni ustrezno ukrepati. Dolžnikom, ki nimajo poravnanih obveznosti iz preteklih obdobij, žal ne bomo zagotavljali kosila. Staršem, ki obveznosti do šole vestno poravnate, se za dobro sodelovanje najlepše zahvaljujemo.

Cena prehrane

1. – 5. razred
Malica ………………………………………………………… 0,90 EUR
Kosilo ………………………………………………………….. 2,65 EUR

6. – 9. razred
Malica ………………………………………………………… 0,90 EUR
Kosilo ………………………………………………………….. 2,95 EUR

Urnik šolske prehrane

Zajtrk …………………………………………………………………………………………………………….. 7.00

Dopoldanska malica  1., 2., 5. razred ………………………………………. 8.50 – 9.10

Dopoldanska malica 3., 4., 6. – 9. razred ……………………………… 9. 35 – 9.55

Kosilo (razporejeno v več terminih)

Popoldanska malica 6. – 9. razred ………………………………………. 12.20 – 12.40

Prijava in odjava od obrokov

Prijave in odjave obrokov so možne do 8. ure na dan odsotnosti na telefonsko številko tajništva šole (02) 539 16 10 ali na elektronski naslov tajnistvo@os-tisina.si.

Za odjavo od šolske prehrane potrebujemo naslednje podatke:

● ime in priimek starša,
● kontaktni podatek starša (e-mail),
● ime in priimek učenca/učenke,
● razred,
● datum odjave prehrane,
● odjavljam malico/odjavljam kosilo/odjavljam popoldansko malico,
● vzrok odjave prehrane.

Jedilnik

Medicinsko indicirane diete in obrazci

Za čim bolj kvalitetno prehrano učenca z dieto, vas prosimo, da nam do začetka šolskega leta dostavite zdravniško potrdilo z vsemi potrebnimi prehranskimi navodili. Potrdilo je potrebno dostaviti vsako šolsko leto.

Če se potreba po dietni prehrani pojavi med šolskim letom, se dietna prehrana odobri po prejemu zdravniškega potrdila s prehranskimi napotki.

Zdravniško potrdilo je potrebno tudi v primeru opustitve diete ali sprememb pri prehrani.

Subvencioniranje šolske prehrane

Šolska shema sadja in zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike Evropske unije, ki otrokom v osnovni šoli zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov.

Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati prehranske navade otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.

Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na šolsko sadje in zelenjavo ter šolsko mleko. Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije.

Projekt bomo na šoli izvajali od meseca septembra do junija. Sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke iz šolske sheme bomo razdeljevali enkrat tedensko, v času malice.

Več informacij o šolski shemi si lahko preberete na spletni strani:
https://www.gov.si/teme/solska-shema-sadja-zelenjave-in-mleka/

 

Lea Dšuban, organizatorka šolske prehrane

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo vsak tretji petek v mesecu novembru, ko obeležujemo dan slovenske hrane. Projekt organizira Ministrstvo za kmetijstvo RS v sodelovanju z drugimi ministrstvi, zavodi in organizacijami. Nastal pa je na pobudo Čebelarske zveze Slovenije.

Namen projekta je izobraževati, obveščati in osveščati otroke in šolajočo mladino ter vzporedno tudi širšo javnost:

  • o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad,
  • o pomenu in prednostih lokalno pridelanih in predelanih živil domačega izvora,
  • o pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje,
  • o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih in racionalnem ravnanju z embalažo ter
  • o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Tradicionalni slovenski zajtrk sestavljajo kruh, maslo, med, mleko in jabolko ali drugo sadje slovenskega porekla.

Več informacij o projektu si lahko preberete na spletni strani:
https://www.nasasuperhrana.si/tradicionalni-slovenski-zajtrk/

 

Lea Dšuban, organizatorka šolske prehrane

Osnovna šola Tišina

Za vsa vprašanja in ostale informacije smo vam vedno na voljo.

Tišina 4b, 9251 Tišina
(02) 539 16 10
(02) 539 16 11

Zadnje obvestilo

Prvi šolski dan za prvošolce

Vabilo za prvošolce, šol. leto 2022/2023  

Zadnji dogodek

Sobotna šola za nadarjene na OŠ Tišina

Na OŠ Tišina je v soboto, 24. septembra 2022, potekala Sobotna šola za nadarjene učence od 5. do 9. razreda iz OŠ Puconci, Sveti Jurij, Cankova, Grad, Kuzma in Tišina. Po krajšem kulturnem programu in pozdravnem nagovoru ravnatelja Janka Duriča je 80 učencev sodelovalo v 12. delavnicah: Lovilec sanj, Akrojoga, Stojalo za pisala, Oblikovanje reliefne […]