Obvezni izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti so del učenčevega tedenskega urnika in jih je učenec dolžan obiskovati vso šolsko leto. Njegovo znanje pri teh predmetih se preverja ter ocenjuje z ocenami od 1 do 5.

Vsak obvezni izbirni predmet ima učenec eno šolsko uro tedensko, izjema je tuji jezik, ki je na urniku dve uri tedensko. Pri obveznih izbirnih predmetih, kjer so vsebine zasnovane na praktičnem delu, se pouk lahko izvaja tudi v strnjeni obliki (dve ali tri šolske ure skupaj).

Učenec lahko na začetku šolskega leta menja obvezni izbirni predmet, če meni, da se ni pravilno odločil. Lahko se vključi le v tiste skupine, kjer je še prostor in so časovno usklajene z njegovim urnikom.

Obvezni izbirni predmeti so združeni v dva sklopa:

  • družboslovno–humanistični sklop,
  • naravoslovno–tehnični sklop.

Osnovna šola Tišina

Za vsa vprašanja in ostale informacije smo vam vedno na voljo.

Tišina 4b, 9251 Tišina
(02) 539 16 10
(02) 539 16 11

Zadnje obvestilo

Koncert zborov in orkestrov Glasbene šole Murska Sobota

Glasbena šola Murska Sobota vabi na koncert. Več preberite s klikom tukaj – Vabilo koncert orkestrov in zborov 2022  

Zadnji dogodek

Zborovski BUM

Kot je bilo v zadnjem času že velikokrat povedano, je bil čas zadnjih dveh let zelo neprijazen do zborovskega petja. Kljub temu, da smo letošnje šolsko leto končno preživeli v šoli, pa smo pri petju morali upoštevati mnoge omejitve. Zaradi danih razmer tudi v tem šolskem letu ni bila organizirana in izvedena območna revija otroških […]