Nacionalno preverjanje znanja

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnimi preizkusi znanja (NPZ), s katerimi se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Ob koncu drugega obdobja je preverjanje znanja obvezno. Preverja se znanje učencev pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku.

Ob koncu tretjega obdobja je preverjanje znanja iz NPZ obvezno za vse učence. Dosežek NPZ je dodatna informacija o znanju učencev. Dosežek ne vpliva na oceno pri posameznih predmetih. Rezultat se vpiše na Obvestilo o dosežkih pri NPZ-ju, ki je priloga k zaključnemu spričevalu. Preverja se znanje iz slovenščine, matematike in tretjega obveznega predmeta, ki ga določi minister. Na začetku letošnjega šolskega leta je bil za OŠ Tišina izbran tretji predmet, in sicer bodo devetošolci v šolskem letu 2021/2022 preverjali znanje iz KEMIJE.

Osnovna šola Tišina

Za vsa vprašanja in ostale informacije smo vam vedno na voljo.

Tišina 4b, 9251 Tišina
(02) 539 16 10
(02) 539 16 11

Zadnje obvestilo

Koncert zborov in orkestrov Glasbene šole Murska Sobota

Glasbena šola Murska Sobota vabi na koncert. Več preberite s klikom tukaj – Vabilo koncert orkestrov in zborov 2022  

Zadnji dogodek

Zborovski BUM

Kot je bilo v zadnjem času že velikokrat povedano, je bil čas zadnjih dveh let zelo neprijazen do zborovskega petja. Kljub temu, da smo letošnje šolsko leto končno preživeli v šoli, pa smo pri petju morali upoštevati mnoge omejitve. Zaradi danih razmer tudi v tem šolskem letu ni bila organizirana in izvedena območna revija otroških […]