Projekt Popestrimo šolo

OŠ Cankova  se je prijavila na Javni razpis POPESTRIMO ŠOLO za obdobje 2012-2014 in bila na razpisu tudi izbrana. Naša šola sodeluje v projektu kot partnerska šola.

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za izvajanje programov POPESTRIMO ŠOLO – aktivnosti, ki prispevajo k višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli in niso del rednega izobraževalnega programa.

Preberite več - projekt Popestrimo šolo.