Aktualna obvestila

Govorilne ure in roditeljski sestanki

GOVORILNE URE so praviloma vsak prvi torek v mesecu ob 16.30, in sicer:

7. september 2021  |  5. oktober 2021 |  9. november 2021 |  7. december 2021 |  4. januar 2022 |  1. februar 2022 |  10. marec 2022 |  5. april 2022 |  3. maj 2022 |  7. junij 2022

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE ima vsak učitelj enkrat tedensko v dopoldanskem času. Starši se obvezno predhodno najavite. Po potrebi so govorilne ure namenjene tudi učencem.

RODITELJSKI SESTANKI bodo v šolskem letu 2021/2022 razredni, z vnaprej določenimi vsebinami:

1. roditeljski sestanek: 7. 9. 2021

Predstavitev letnega delovnega programa in vzgojno-izobraževalnega procesa v šolskem letu 2021/2022.

2. skupni roditeljski sestanek: 9. 3. 2022

Ob sprostitvi NIJZ ukrepov bo predavanje za starše Vzgoja otroka in mladostnika v današnjem času, ki ga bo izvedla predavateljica Damjana Šmid.

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se oblikuje svet staršev. Sestavljajo ga predstavniki staršev, izvoljeni na oddelčnih roditeljskih sestankih. Naloge sveta staršev opredeljuje 66. člen ZOFVI.

Nasveti staršem

Šolski sklad

Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo:

  • trije predstavniki šole: Monika Meričnjak, Tadeja Recek, Suzana Lainšček,
  • štirje predstavniki staršev: Sebastijan Gider, Aleksandra Karoli, Nataša Klement in Zdenka Verban Buzeti.

Predsednica upravnega odbora šolskega sklada: Zdenka Verban Buzeti.

Upravni odbor ima mandat štiri leta (od 2018 – do 8. maja 2022).

Osnovna šola Tišina

Za vsa vprašanja in ostale informacije smo vam vedno na voljo.

Tišina 4b, 9251 Tišina
(02) 539 16 10
(02) 539 16 11

Zadnje obvestilo

Anketa

ANKETNI VPRAŠALNIK OŠ TIŠINA 2022

Zadnji dogodek

Skupna “šola v naravi” petošolcev in šestošolcev na Debelem Rtiču

Za učence 5. in 6. razredov je bila od 20. 6. do 24. 6. 2022  organizirana  poletna šola v naravi. Izvedli smo jo na Debelem Rtiču. Šole v naravi se je udeležilo 34 petošolcev in 29 šestošolcev. Spremljali smo jih  razredničarke Metka Flisar, Klavdija Plahut Mandžuka, Manica Pukšič Gomboši, Olena Gabor, spremljevalki Bernarda Vogrinčič in […]