Šolski prevozi

Šola je dolžna zagotoviti brezplačen prevoz za vse učence šole, ki imajo stalno prebivališče oddaljeno od šole več kot 4 km. Do prevoza so upravičeni tudi učenci, ki imajo do šole manj kot 4 km, če je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Varnost šolske poti ugotovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri občini.

Po pouku za učence vozače skrbijo dežurni učitelji, javni delavci ali informator. Učenci vozači so dolžni spoštovati HIŠNI RED, samovoljno zapuščanje šole do odhoda avtobusa zaradi varnosti učencev ni dovoljeno.

Vozni red odhodov šolskih avtobusov:

  • 13. 40 Tišina, Vanča vas, Rankovci, Borejci
  • 13. 36 Tišina, Gradišče, Murski Črnci
  • 14. 00 Tišina, Petanjci, Murski Petrovci, Sodišinci, Gederovci, Krajna, Rankovci, Tišina
  • 14. 25 Tišina, Gradišče, Murski Črnci
  • 14. 40 Tišina, Vanča vas, Borejci, Rankovci, Krajna, Gederovci, Sodišinci, Murski Petrovci, Petanjci

Šolski prevoz izvaja podjetje Avtobusni promet Murska Sobota in pogodbeni izvajalec, prevoznik VUČKO.

Za varno in prijetno vožnjo je potrebno upoštevati osnovna pravila, ki veljajo pri vožnji z avtobusom:

  • učenci počakajo prihod avtobusa na označenih mestih;
  • v avtobus vstopajo posamično, šele po dovoljenju voznika;
  • med vožnjo sedijo na svojih sedežih in jih ne zapuščajo, dokler se avtobus ne ustavi;
  • ko zapustijo avtobus, počakajo, da avtobus odpelje, nato se odpravijo domov.

Namerno povzročeno materialno škodo na avtobusu bo potrebno poravnati.

Osnovna šola Tišina

Za vsa vprašanja in ostale informacije smo vam vedno na voljo.

Tišina 4b, 9251 Tišina
(02) 539 16 10
(02) 539 16 11

Zadnje obvestilo

Prvi šolski dan za prvošolce

Vabilo za prvošolce, šol. leto 2022/2023  

Zadnji dogodek

Sobotna šola za nadarjene na OŠ Tišina

Na OŠ Tišina je v soboto, 24. septembra 2022, potekala Sobotna šola za nadarjene učence od 5. do 9. razreda iz OŠ Puconci, Sveti Jurij, Cankova, Grad, Kuzma in Tišina. Po krajšem kulturnem programu in pozdravnem nagovoru ravnatelja Janka Duriča je 80 učencev sodelovalo v 12. delavnicah: Lovilec sanj, Akrojoga, Stojalo za pisala, Oblikovanje reliefne […]