Obvezni izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti so del učenčevega tedenskega urnika in jih je učenec dolžan obiskovati vso šolsko leto. Njegovo znanje pri teh predmetih se preverja ter ocenjuje z ocenami od 1 do 5.

Vsak obvezni izbirni predmet ima učenec eno šolsko uro tedensko, izjema je tuji jezik, ki je na urniku dve uri tedensko. Pri obveznih izbirnih predmetih, kjer so vsebine zasnovane na praktičnem delu, se pouk lahko izvaja tudi v strnjeni obliki (dve ali tri šolske ure skupaj).

Učenec lahko na začetku šolskega leta menja obvezni izbirni predmet, če meni, da se ni pravilno odločil. Lahko se vključi le v tiste skupine, kjer je še prostor in so časovno usklajene z njegovim urnikom.

Obvezni izbirni predmeti so združeni v dva sklopa:

  • družboslovno–humanistični sklop,
  • naravoslovno–tehnični sklop.

Osnovna šola Tišina

Za vsa vprašanja in ostale informacije smo vam vedno na voljo.

Tišina 4b, 9251 Tišina
(02) 539 16 10
(02) 539 16 11

Zadnje obvestilo

Anketa

ANKETNI VPRAŠALNIK OŠ TIŠINA 2022

Zadnji dogodek

Skupna “šola v naravi” petošolcev in šestošolcev na Debelem Rtiču

Za učence 5. in 6. razredov je bila od 20. 6. do 24. 6. 2022  organizirana  poletna šola v naravi. Izvedli smo jo na Debelem Rtiču. Šole v naravi se je udeležilo 34 petošolcev in 29 šestošolcev. Spremljali smo jih  razredničarke Metka Flisar, Klavdija Plahut Mandžuka, Manica Pukšič Gomboši, Olena Gabor, spremljevalki Bernarda Vogrinčič in […]