Nacionalno preverjanje znanja

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnimi preizkusi znanja (NPZ), s katerimi se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Ob koncu drugega obdobja je preverjanje znanja obvezno. Preverja se znanje učencev pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku.

Ob koncu tretjega obdobja je preverjanje znanja iz NPZ obvezno za vse učence. Dosežek NPZ je dodatna informacija o znanju učencev. Dosežek ne vpliva na oceno pri posameznih predmetih. Rezultat se vpiše na Obvestilo o dosežkih pri NPZ-ju, ki je priloga k zaključnemu spričevalu. Preverja se znanje iz slovenščine, matematike in tretjega obveznega predmeta, ki ga določi minister. Na začetku letošnjega šolskega leta je bil za OŠ Tišina izbran tretji predmet, in sicer bodo devetošolci v šolskem letu 2021/2022 preverjali znanje iz KEMIJE.

Osnovna šola Tišina

Za vsa vprašanja in ostale informacije smo vam vedno na voljo.

Tišina 4b, 9251 Tišina
(02) 539 16 10
(02) 539 16 11

Zadnje obvestilo

Anketa

ANKETNI VPRAŠALNIK OŠ TIŠINA 2022

Zadnji dogodek

Skupna “šola v naravi” petošolcev in šestošolcev na Debelem Rtiču

Za učence 5. in 6. razredov je bila od 20. 6. do 24. 6. 2022  organizirana  poletna šola v naravi. Izvedli smo jo na Debelem Rtiču. Šole v naravi se je udeležilo 34 petošolcev in 29 šestošolcev. Spremljali smo jih  razredničarke Metka Flisar, Klavdija Plahut Mandžuka, Manica Pukšič Gomboši, Olena Gabor, spremljevalki Bernarda Vogrinčič in […]