O knjižnici in COBISSu

Knjižnica zbira knjižnično gradivo ter ga obdeluje in izposoja. Naša knjižnica ponuja preko 8.600 enot knjižničnega gradiva. Poleg knjižnega gradiva (leposlovne in strokovne knjige) imamo v knjižnici tudi neknjižno gradivo: videokasete, zvočne kasete, multimedijske zgoščenke, časopise… Neknjižno gradivo uporabljamo načeloma samo v knjižnici in pri pouku. Časopise in drugo čitalniško gradivo si je možno izposoditi v petek in ga je potrebno vrniti v ponedeljek. Zaradi svoje interdisciplinarne usmerjenosti se knjižnica povezuje z vsemi dejavnostmi na šoli. Njena vloga je aktivna v različnih razvojnih in inovacijskih projektih ter projektnih nalogah. V okviru knjižnice potekajo tudi bralna značka in drugi projekti za spodbujanje branja, predstavitve novih knjig, uganke za knjižne molje, načrtovanje kulturnih dejavnosti in vodenje učbeniškega sklada. Knjižnica je odprta po urniku. V njej se upošteva knjižnični red. Gradiva se izposojajo za največ dva tedna.

Šolska knjižnica OŠ Tišina je polnopravna članica sistema COBISS. Sistem COBISS je virtualna knjižnica, ki nam je na voljo 24 ur na dan vse dni v tednu. Vsi uporabniki lahko tako pogledamo, ali ima naša knjižnica določeno knjižnično gradivo in ali si ga lahko izposodimo. Vpogled v gradivo naše šolske knjižnice je tako mogoč od kjerkoli, kjer je možen dostop do spletnih strani. Če boste direktno iskali gradivo preko sistema COBISS, je geslo naše šolske knjižnice OSTIS.

Urnik izposoje knjig iz šolske knjižnice

Knjige si lahko učenci izposodijo vsak delovnik po šolskem koledarju, in sicer med 7. 30 in 9.30 in od 10.00 do 14.00. Kadar potekajo v knjižnici pouk ali druge dejavnosti in je knjižničarka odsotna, je knjižnica zaprta.

Telefon knjižnice: 02 539 16 16

E-pošta: valerija.trajber@guest.arnes.si

Učbeniški sklad

Učenci si lahko učbenike izposodijo iz šolskega učbeniškega sklada, ki je oblikovan od 1. do 9. razreda. Izposodijo si lahko samo celoten učbeniški komplet. Posameznih učbenikov si ni možno izposoditi. Naročilnico za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada in seznam učbenikov, ki jih učenci uporabljajo v posameznem razredu, prejmejo učenci konec maja. Izposojevalnino za učbenike za vse učence, od 1. do 9. razreda, poravna Ministrstvo za šolstvo in šport. Učbenike prejmejo učenci prve šolske dni v novem šolskem letu pri knjižničarki. Ob koncu šolskega leta jih vrnejo nepoškodovane, sicer plačajo odškodnino.

Šola vsako leto najkasneje do konca meseca maja evidentira potrebe po izposojenih učbenikih in pravočasno naroči ter priskrbi učbenike za novo šolsko leto.

Skrbnica učbeniškega sklada na šoli je Valerija Trajber.

Navajanje virov in literature

Pri navajanju literature si lahko pomagaš s spodnjimi navodili. Seznam literature, ki si jo uporabil pri svoji nalogi, napiši vedno na koncu naloge.

 1. NAVAJANJE KNJIGE-en avtor
  PRIIMEK, I. Naslov. Kraj izida: Založba, Leto.
  MIHELIČ, B. Vodnik po Ljubljani. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1989.
  Pogosto tudi: B. Mihelič, Vodnik po Ljubljani, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1989.
 1. NAVAJANJE KNJIGE-dveh ali treh avtorjev
  PRIIMEK, I., PRIIMEK, I., PRIIMEK, I. Naslov. Kraj izida: Založba, Leto.
  SANDERS, P., MYERS, S. Nove družine. Ljubljana: DZS, 1989.
 1. NAVAJANJE KNJIJGE-več kot trije avtorji
  NASLOV. Kraj izida: Založba, Leto.
  ENCIKLOPEDIJA znanosti. Ljubljana: Slovenska knjiga, 2000.
 1. NAVAJANJE ČLANKA
  PRIIMEK, I. Naslov članka. Naslov periodične publikacije, letnik (letnica) številka PP, strani članka.
  CIGLENEČKI, S. Naselbine v  skalnih zavetjih. Gea, 12 (2000) 10, str. 14-25.
 1. NAVAJANJE SPLETNE STRANI
  PRIIMEK, I. Naslov. Datum nastanka dokumenta. URL naslov (uporabljeno-datum).
  HLADNIK, M. Zbirka slovenskih leposlovnih besedil. (Objavljeno 2004-11-01) http://lit.ijs.si/leposl.html (uporabljeno 2005-05-03).


VIRI:  Standardi ISO 690

Osnovna šola Tišina

Za vsa vprašanja in ostale informacije smo vam vedno na voljo.

Tišina 4b, 9251 Tišina
(02) 539 16 10
(02) 539 16 11

Zadnje obvestilo

Anketa

ANKETNI VPRAŠALNIK OŠ TIŠINA 2022

Zadnji dogodek

Skupna “šola v naravi” petošolcev in šestošolcev na Debelem Rtiču

Za učence 5. in 6. razredov je bila od 20. 6. do 24. 6. 2022  organizirana  poletna šola v naravi. Izvedli smo jo na Debelem Rtiču. Šole v naravi se je udeležilo 34 petošolcev in 29 šestošolcev. Spremljali smo jih  razredničarke Metka Flisar, Klavdija Plahut Mandžuka, Manica Pukšič Gomboši, Olena Gabor, spremljevalki Bernarda Vogrinčič in […]